Всички снимки на Хрисан Цанков ( 2 )

Театралният режисьор Хрисан Цанков, дългогодишен директор на Народния и на Музикалния театър, 30-те години на XX век

 1930-1940, култура и изкуство, лица, театър 

Имена:

Участниците в конгрес на Съюза на артистите в България пред Народния театър. Сред присъстващите са Кръстьо Сарафов (с белия панталон), над него Николай Масалитинов, Хрисан Цанков, Стефан Македонски (над Масалитинов), София, 1930 г.

 1930-1940, Колекция Иван Станев, София, култура и изкуство, професионални, театър 

Имена: , , ,