Всички снимки на Стефо Николов ( 1 )

Четата на Стефо Николов - костурски войвода (дясно, прав с белите дрехи), участник в Кресненско-Разложкото въстание и войвода на Върховния македоно-одрински комитет в 1902 г.

 1900-1910, военни, комити 

Имена: