Всички снимки на Стефан Петров ( 1 )

Надписана: Стефан Петров - брат на Рачо Петров

 1900-1910, военни, командири, лица, неизвестни 

Имена: