Всички снимки на Стефан Кисов ( 1 )

Поручик Стефан Кисов, участник в Руско-Турската и Сръбско-Българските войни, един от спасителите на Самарското знаме, фотографиран около 1880 г.

 1800-1900, Сръбско-българска война (1885), военни, командири, опълченци 

Имена: