Всички снимки на Славейко Арсов ( 1 )

Четата на Ресенския войвода Славейко Арсов (прав в центъра)

 1900-1910, Илинденско-Преображенско въстание, комити 

Имена: