Всички снимки на Сидер Войвода ( 1 )

Сидер Войвода (Сидер Грънчаров), съратник на Левски, участник в Априлското въстание, загинал през юли 1876 г. в Сръбско-турската война, при опит да организира въстание в българските земи

 1800-1900, военни, личности, хайдути 

Имена: