Всички снимки на Рачо Станимиров ( 1 )

Подпоручици Чудомир Топлодолски, Рачо Станимиров и техен съвипусник, 1934 година

 1930-1940, военни, лица, личности 

Имена: ,