Всички снимки на Райчо Николов ( 1 )

Тленните останки на капитан Райчо Николов (1840-1885), участник в Руско-Турската война, поборник за Освобождението и деец на Съединението, убит на 6-ти септември 1885 г. в Пловдив, изпълнявайки длъжността комендант на Пловдив и началник на телеграфо-пощенската станция, единствената жертва на Съединението

 1800-1900, 6 септември - Съединението, Пловдив, военни, личности, погребения, събития 

Имена: