Всички снимки на Петър Черногорски ( 1 )

Съюзни войски, принц Петър Черногорски на упражнения по стрелба на пехотата на Черна гора, 1912 г.

 1910-1920, Балкански войни (1912-1913), военни, чужди военни 

Имена: