Всички снимки на Никола Бучков ( 1 )

Собственикът на склад за дървен материал в София Никола Бучков инспектира производството на греди и дъски, неизвестно къде, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, индустрия, неизвестни 

Имена: