Всички снимки на Лука Иванов ( 1 )

Воденската чета на Лука Иванов (легналият отпред), около 1904-05 г.

 1900-1910, комити, панорами 

Имена: