Всички снимки на Лалю Метев ( 1 )

Група висши германски и български офицери от Главната квартира: проф. Курциус от германската армия (вляво) и Лалю Метев Чехларов, началник на РО-ЩДА (подпрян на бастунчето си). Армейско главно командване, Прилеп, 1916-17 г.

 1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни 

Имена: