Всички снимки на Димитър Владимиров ( 1 )

Димитър Владимиров - учител по математика и директор на Ломската гимназия, 1934г.

 1930-1940, Лом, образование, професии, учители 

Имена: