Всички снимки на Георги Спасов ( 1 )

Спомен от падналия французки аероплан в Ихтиманско землище на 4 април 1929 г., пазен от полицаите: Кръстьо Милчев, Никола Ценев и Георги Спасов от Ихтиманското околийско управление, заедно с група ученици

 1920-1930, Ихтиман, авиация, полиция 

Имена: , ,