Всички снимки на Въндо Гьошев ( 2 )

Четата на Апостол войвода (в средата), втори отдясно - Въндо Гьошев, трети отляво - Стоян Хаджиев, около 1910 г.

 1910-1920, етнография, комити, панорами 

Имена: , ,

Четата на Апостол войвода (седнал в средата), до него - Въндо Гьошев (отдясно) и Стоян Хаджиев (отляво), около 1910 г.

 1910-1920, комити 

Имена: , ,