Всички снимки на Владимир Трендафилов ( 1 )

Васил Гендов и Владимир Трендафилов в сцена от филма “Улични божества”, 1928г.

 1920-1930, киноизкуство 

Имена: ,