Всички снимки на Васил Коларов ( 2 )

Вълко Червенков и други партийни дейци на поклонение пред тялото на Васил Коларов, 1950г.

 1950-1960, погребения, събития 

Имена: ,

Васил Коларов обявява България за Народна република, 15 септември 1946г.

 1940-1950, събития 

Имена: