Всички снимки на Васил Аджаларски ( 1 )

Четата на войводата Васил Аджаларски (седнал отпред, в средата) с управителите на град Скопие, около 1908 г.

 1900-1910, Скопие, комити 

Имена: