Всички снимки на Атанас Назлъмов ( 2 )

Пощенска картичка, издадена по повод началото на Балканската война с манифеста за обявяването на войната и портретите на Цар Фердинанд и генералитета, 1912 г.

 1910-1920, Балкански войни (1912-1913), военни, командири, политика 

Имена: , , , , , , , ,

Генерал Атанас Григориев Назлъмов (1863-1934) - началник на Щаба на войската (1907-1910)

 1900-1910, военни, командири, лица 

Имена: