Всички снимки на Абдулкерем Паша ( 1 )

Абдулкерем Паша, командващ съюзните турски дивизии, базирани в Македония, 1917 г.

 1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни, командири, чужди военни 

Имена: