Резултати от търсенето:

Намерени са 33 снимки от търсенето на: завод

София, цех в завод “Кремиковци”, 60-те години на ХХ век

 1960-1970, София, индустрия 

София, завод “Кремиковци”, 60-те години на ХХ век

 1960-1970, София, индустрия 

Ботевград, завод за полупроводници, 60-те години на ХХ век

 1960-1970, Ботевград (Орхание), индустрия