1900-1910, София, архитектура, интериор

Тронната зала на Двореца в София в началото на ХХ век