1940-1950, събития

Васил Коларов обявява България за Народна република, 15 септември 1946г.

Имена: