1970-1980, София

София, площад Народно събрание, 1970 г.