1960-1970, Златни пясъци

Златни пясъци, плажът и крайбрежната алея, 60-те години на ХХ век