1920-1930, военни, пехота

Войскова част на учебен поход - упражнение с военни димки, 20-те години на ХХ век