1920-1930, военни, пехота

Войскова част на учебен поход, 20-те години на ХХ век