1940-1950, Бронираната бригада, Втора световна война (1939-1945), военни

Български офицери и войници от Бронираната бригада в Унгария, 1945г.