1900-1910, образование, основно, учители

Ученички с учителката си, началото на ХХ век