1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни, чужди военни

Френски военнопленници на българската войска