1940-1950, Скопие

Български пост в Скопие, 40-те години на ХХ век