2000-2010, София, архитектура

София, остатъците от бирената фабрика на братя Прошек след разрушаването й през 2005г.