2000-2010, София, архитектура

София, остатъци от пивоварната на братя Прошек, 2005г.