1920-1930, образование, основно, учители

Малки ученици със своя учител, 20-те години на ХХ век