1920-1930, етнография, семейство

Селско семейство, 20-те години на ХХ век