1920-1930, комити

Чета на вморо от 20-те години на ХХ век