увеличи снимката | 1900-1910, комити, панорами

Четите на Митре Влаха (легналият в средата, отбелязан с Х) и Атанас Кършаков, около 1905 г.

Имена: ,