увеличи снимката | 1930-1940, кръчми, личности, мода, панорами

Димитър Пешев (предпоследният в дясно) със свои съратници, неизвестно къде, 30-те години на ХХ век

Имена: