1920-1930, Казанлък, партизани, правосъдие, събития

Конспиратори комунисти от Казанлък на път за съда, 1925г.