увеличи снимката | 1800-1900, Руско-турска война (1877-1878), военни, панорами, чужди военни

Лагерът на 3-та Гвардейска пехотна дивизия край Яръм-Бургас (днешен Кумбургас, Турция), юли 1878 г.