1940-1950, автобуси, автотранспорт, транспорт

Пътническа линия София - Рилски манастир с автобус Боргвард (Borgward). Околностите на Рилския манастир, началото на 40-те години на ХХ век