увеличи снимката | 1800-1900, София, архитектура, военно обучение, панорами

София, юнкери от Военното училище пред старата сграда на училището (бивша турска военна болница), намирала се на мястото, където днес е Военния клуб - бул. "Цар Освободител", края на XIX, преди 1892 г.