1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни, пехота

"Проверка" - български офицери в пленническия лагер Шамли край Солун, 1919 г.