увеличи снимката | 1900-1910, Архив на капитан I ранг Станчо Димитриев, Варна, военни, панорами, флот

Офицерите от Българския военоморски флот в 1905 година, от дясно на ляво, седящи: трети капитан Станчо Димитриев, капитан Пол Пишон, капитан Васил Хитров, капитан Димитър Добрев и др., Варна 1905 г.

Имена: , , ,