1800-1900, Архив семейство Найденови, Сръбско-българска война (1885), военни, командири, правителство

Генерал Калин Найденов, участник в Сръбско-Българската и Балканските войни, военен министър, фотографиран около 1889 г.

Имена: