1940-1950, Втора световна война (1939-1945), военни, флот

Морски офицери на пристан, пред торпеден катер тип Люрсен, 1943 г.