1980-1990, Стражица, бедствия, земетресения

Напълно разрушена къща след голямото земетресение в Стражица, 1986 г.