1960-1970, Приморско

Приморско, плажа на международния младежки комплекс (ММЦ), 60-те години на ХХ век