1920-1930, Чирпан, бедствия, земетресения, събития

Няколко семейства, приютени под набързо направени от черги и чували палатки след земетресението в Чирпан, април 1928 г.