увеличи снимката | 1910-1920, Балкански войни (1912-1913), Колекция Георг Волц, военни, панорами

Войници и доброволци охраняват разрушен от турската артилерия мост над река Арда, 1912 г.